Særlige arrangementer

Foredrag

”Adoptivbarnets historie, livsvilkår og udfordringer”

Når barnet finder styrke og ressourcer gennem støtte og terapi

 

Foredraget handler om, hvordan adoptivbørn lever med deres historie som livsvilkår og hvordan det kan skabe udfordringer i hverdagen, samt hvilke muligheder vi har for, at støtte barnet.

 

”De første dage, uger og måneder i barnets liv, kan være afgørende for, hvordan barnet er i stand til, at møde sig selv og verdenen. Menneskets psyke kan holde til meget, men der er en grænse og grænsen er nået, når problemerne bliver synlige i hverdagen.

Problemerne kan være gennemgribende for familien, og dog alligevel usynlig for omverdenen.

Mange adoptivbørn bærer på et stort traume, nemlig at være blevet skilt/forladt af deres biologiske forældre. Traumet, som barnet bærer i sig, sætter sig i kroppen og kroppen husker.

Traumet kan ligge som en begrænsning i barnet, og hindre det i, at udvikler sig med al sin energi.”

 

Foredraget vil også give eksempler på, hvordan barnet kan få bearbejdet traumet via terapi og derigennem finde dets styrke og ressourcer. Arrangementet er for forældre, kommende forældre samt bedsteforældre, men pædagoger, lærere og sagsbehandlere vil også kunne få et godt udbytte. 

 

Prisen for at deltagelse i arrangementet er 90 kr. og betales ved indgangen. Tilmelding er nødvendig senest 1. november på solveigbech@gmail.com . Skulle det blive nødvendigt at melde afbud, vil vi gerne vide det, så der bliver plads til en anden.

 

Foredrag

Adoption og Sandplay/ Spædbarnsterapi – "At få styr på sin historie"

I dette foredrag tages tilhøreren med ind i adopterede børns verden og får at se hvilke smerter og vanskeligheder de kan gå med inden i sig selv. Foredraget henvender sig til forældre og børnefagligt personale,  der ønsker at forstå adopterede børn bedre og få et indblik i hvordan deres vanskeligheder kan bearbejdes gennem terapi. Jeg tager ud i institutioner, kommuner og foreninger med dette foredrag.  Kontakt mig for at høre mere om mulighederne.  SolveigBech@gmail.com

 

Foredrag

”Man kan da ikke tale til spædbørn…...eller kan man?”

Foredraget henvender sig til forældre og børnefagligt personale, der arbejder med børn i aldersgruppen 0-3 år. Gennem ekempler fra mine mange års virke blandt børn, både som pædagog og som terapeut, belyser jeg den intense kommunikation der kan skabes med børn i 0-3 års alderen. Gennem foredraget inspirerer jeg til hvordan man, i her og nu situationer, kan anvende elementer fra spædbarnsterapien i det daglige arbejde med børn.

Jeg tager ud i institutioner, kommuner og foreninger med dette foredrag.  Kontakt mig for at høre mere om mulighederne.  SolveigBech@gmail.com

 

Tema aftener

Adoption og Sandplay/ Spædbarnsterapi – "At få styr på sin historie"

Mit barn har haft en svær start på livet -  Hvad kan jeg gøre for at hjælpe?

Aftnerne henvender sig til personer, der ønsker at få et indblik hvilken indre smerte adopterede børns kan gå med og hvordan spædbarnsterapi og sandplay terapi kan være til hjælp.

Lad aldrig barnets smerte blive glemt ! Giv barnet lov til at få ord på sin historie

 

Arrangementerne afholdes i fælleslokalerne hos Sundhedsteamet Søstergangen,

Blegbanken 3, 3. Sal, 7100 Vejle.  Det er gratis at deltage i disse aftner.

Tilmelding nødvendig på email: SolveigBech@gmail.com

Kontakt mig for information om tidpunkt for næste arrangement