Nøglen til forandring

Det er naturligt at modtage rådgivning på forskellige områder i dit liv. Vi rådfører os om forsikringer, om bank lån om børneopdragelse , om jobvalg o.s.v.  Når det gælder ”livet på indersiden” er mange mere tøvende med rådgivning.

 

I vores moderne, effektive og målrettede verden sættes der ikke altid så meget pris på den psykologiske side. Alligevel er der sådan at de fleste af vores handlinger er følelsesmæssigt styret.  Derfor kan det være både moderne og effektivt at arbejde med handlemønstre, relationer og følelser, der ønskes ændret, ud fra en psykologisk vinkel. Vi kan også gå med dybe sår, som livet har tilføjet os, og som måske ikke er synlige for andre. Sårene smerter og begrænser i hverdagen og skaber en dyb længsel efter at blive fri.

 

I et terapiforløb vil jeg give dig lejlighed til at fortælle om — og mærke — dine udfordringer. Jeg er uddannet og trænet i at lægge mærke til ting vi normalt ikke ser, og i at sætte lys på områder der kan være årsagen til dine udfordringer. På den måde vil du få mulighed for at erkende nye ting om dig selv, eller erkende ting i en dybere dimension.

Med en ændret erkendelse og følelse har du det bedst mulige grundlag for at vi kan arbejde med dine tanker og handlinger og du på den måde kan overkomme dine vanskeligheder  —  din opgave er at være så ærlig og nysgerrig som muligt — du er begyndt en rejse for at blive et mere frit menneske

 

 Nøglen til forandring ligger hos dig…..