Terapi for børn/Spædbarns Terapi

 

”Lad aldrig barnets smerte blive glemt”

 

Der opstår til tider uomgængelige forhold i familier, som påvirker familien dybt, og som barnet sanser og påvirkes af. Det kan være alvorlig sygdom, operationer, skilsmisse, for tidlig fødsel, adoption etc.

 

Sådanne forhold kan medføre usikkerhed, angst og mistrivsel hos barnet. Det kan give sig til kende i form af problemer med søvnrytmen og spiselysten, problemer med megen gråd eller følelsesmæssig fjernhed og problemer med manglende koncentration og for megen uro i kroppen.

 

 

Spædbarnsterapi

Spædbarnsterapi er inspireret af 2 franske psykoanalytikere, Francoise Dolto og Caroline Eliacheff. De så hvor meget helt spæde børn blev påvirket af alvorlige hændelser omkring dem. De opdagede også, at det at sætte ord på hændelserne, gav markante ændringer i børnenes trivsel.

Gennem ganske få terapiforløb sættes der omhyggeligt ord på det der er sket og den usikkerhed, smerte og angst det må have forvoldt hos barnet.

Der sættes også ord på de reaktioner der ses hos barnet.  Endelig sættes der ord på hvordan tingene er nu og der gives et håb til barnet. At sætte ord på barnets historie giver barnet mulighed for at gennemleve hændelsen og bearbejde sorgen.

 

Konkret arbejder jeg med barnet og forældrene på  følgende måde:

·  Forældre samtale  - hvad skete der helt konkret?

·  Hvordan tror forældrene, deres barn har oplevet det?

·  Jeg udarbejder budskabet/ordene til barnet

·  Forældrene orienteres m ordene, og når forældrene er parat og kan rumme barnet i dets smerte, kan samtalen begynde.

·  I terapien sidder barnet i sin egen stol. Jeg rører ikke barnet, men forældrene sidder, så barnet kan nå dem og søge støtte.

·  Efter terapierne får forældrene budskabet/ordene med hjem og taler med barnet om det.

·  Et forløb varer mellem 2 og 10 terapier á 10 minutter. Mellem terapierne er der en del forberedelse for både terapeut og forældre.

·  Et forløb afsluttes med evaluering.

 

Terapi med større børn

Terapi med større børn er en metode til at løse op for traumer, der er opstået i de tidlige leveår.

Selve metoden er grundlæggende den samme, som beskrevet under spædbarnsterapien.

Også de større børn, får mulighed for at gennemleve og bearbejde sorgen gennem terapi hvor traumerne og smerten får sprog.

 

Læs om familiernes oplevelse af et forløb