Links

Dansk institut for spædbarnsterapi

Dansk institut for spædbarnsterapi er grundlagt af cand.psyk. Inger Thormann og psykoterapeut MPF Inger Poulsen med det formål at udbrede kendskabet til spædbarnsterapi,  at kvalificere psykologer og psykoterapeuter til at praktisere spædbarnsterapi og at kvalificere børnefagligt personale til, i her og nu situationer, at kunne anvende elementer fra spædbarnsterapien i deres daglige arbejde med børn. Jeg er optaget på instituttets liste over psykoterapeuter der arbejder med spædbarnsterapi. 

 

Dansk Psykoterapeut Forening

Foreningen for uddannede Psykoterepeuter og Psykoterepeutiske uddannelsessteder.  Medlemmer af Dansk Psykoterepeut Forening må titulere sig ”Psykoterepeut MPF” (Medlem af Psykoterepeut Foreningen).

Som medlem kan optages personer, der har en grunduddannelse af mindst tre års varighed inden for social-, sundheds- og undervisningssektoren eller anden relevant uddannelse.

Herudover kræves psykoterapeutisk uddannelse inden for en eller flere af foreningen anerkendte psykoterapeutiske retninger, der i alt svarer til mindst:

Egenterapi: 250 timer i gruppe eller individuelt eller en kombination heraf

Supervision: 150 timer i gruppe eller individuelt eller en kombination heraf

Teori: 300 timer

Det samlede psykoterapeutiske uddannelsesforløb skal strække sig over mindst fire år. Heraf skal mindst tre år, der indeholder egenterapi og/eller supervision, være ét sammenhængende forløb.

 

Børneliv.dk

Børneliv er en videnssamling bestående af eksperter kundskaber med fokus på børn fra 2-12 år. Formidling og viden om børn, samt af viden om gode produkter til såvel personer som virksomheder. Vi samarbejder kreativt og innovativt uden grænser for at skabe og få det gode liv.

 

Essens

Uddannelsesstedet Essens, hvor jeg har fået min terapeut uddannelse. Den 4 årige terapeut uddannelse hos Essens er godkendt i henhold til de vejledende kvalitetskriterier, som Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet har udarbejdet.

 

Reflektor

Konsulentfirmaet, der officielt evaluerer psykoterapeutuddannelser op mod statens krav. Linket fører hen til oversigten over godkendte uddannelser.

 

Heather Smith

Mad, Gastronomi, Behandling, Kur, Rekreation, Teambuilding, Kursussted.